Toetus

Nurme Turvas on taotlenud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) „ Ettevõtete Arenguprogrammi“ raames vahendeid Nurme Turvas AS edasiseks arenguks ja uute toodete turule toomiseks perioodil 2016.a. kuni 2018.a.
Toetust kasutatakse uute sõelumis- ja segamisliinide rajamiseks, töötajate koolitamiseks ja uute tehnoloogiate juurutamiseks, millega suureneb toodete nomenklatuur ning paraneb kvaliteet. Ühes sellega suureneb konkurentsivõime välisturgudel.

Projekti kogumaksumus on 530 000 eurot, millest EAS-i toetussumma on 238 500 eurot . Projekti kestvus alates 01.12.2016- 31.05.2018.a